Polityka prywatności

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności w firmie 4Aviation jest określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług, podejmowanych przez działalność gospodarczą 4Aviation sp z o.o. sp komandytowa, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6772435965, REGON: 380708500, która jest administratorem danych osobowych, który decyduje o tym jak będą one wykorzystywane.
 2. Administrator gromadzi dane Klientów wyłącznie w celach prowadzenia sklepu, tj. zawierania i realizacji umów sprzedaży, rozpatrywania reklamacji, komunikacji z klientem oraz w celach monitorowania statystyk odwiedzin strony. Dane, które zbiera, to dane rejestracyjne konta, czyli informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia: imię, nazwisko oraz adres, pod który ma być dostarczone zamówienie, a także adres mailowy oraz numer kontaktowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi bądź zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi, b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 5. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej 4AVIATION.CO. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), prowadzenia programu lojalnościowego, a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.
 7. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o firmie 4AVIATION.CO, administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne administratora, czy prawnie uzasadniony interes.
 9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 10. 4AVIATION.CO ma prawo wysyłać materiały reklamowo – promocyjne Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty 4AVIATION.CO.
 11. 4AVIATION posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów, oddania głosu w ankiecie.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis 4AVIATION.CO. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. 14. Każdy klient ma prawo wglądu w przetwarzane dane osobowe, prawo do modyfikowania ich lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: office@4aviation.co