Grzegorz Wysocki

grzegorz.wysocki@foxtral.eu
+48 519 400 611

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 10 000 zł